วิธีการเลือกพันธุ์ไม้สำหรับจัดสวนถาด

 ประเภทของพันธุ์ไม้ที่นำมาจัดสวนถาดในที่นี้จะเน้นถึงเรื่องของการเจริญเติบโตเร็ว หรือช้า   ถ้าเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตเร็วจะให้ความสวยงามในระยะสั้น  และต้นโตเร็ว  สูงเร็ว ยาวเร็ว  ทำให้สัดส่วนของความสูง  ความใหญ่และความยาวเปลี่ยนแปลงไป เร็วมาก  ดังนั้นไม่ควรใช้ไม้ที่เจริญเติบโตเร็วมาจัดร่วมกับไม้ที่เจริญเติบโตช้า

รูปทรง การเลือกใช้ต้นไม้จัดสวนถาดต้องคำนึงถึงรูปทรง  ของต้นไม้มีสองรูปทรง   ได้แก่   รูปทรงธรรมชาติกับรูปทรงที่มนุษย์จัดแต่ง   รูปทรงธรรมชาติของต้นไม้มีหลายแบบ  จึงควรเลือกใช้รูปทรงที่มีความคล้ายคลึงกัน ประมาณร้อยละ  70-80 เพื่อให้สวนถาดที่จัดเกิดความแตกต่างประมาณร้อยละ 30-20  จะไม่เลือกใช้ต้นไม้ที่มีรูปทรงแตกต่างกันอย่างละเท่า ๆ กันเพราะข่มกัน ทำให้ไม่เกิดความกลมกลืน

ผิวสัมผัส การเลือกใช้ต้นไม้จักสวนถาดควรเลือกที่มีผิวสัมผัสกลมกลืนกัน  ต้นไม้ใบใหญ่จัดเป็นผิวสัมผัสหยาบ ใบขนาดกลางจัดเป็นผิวสัมผัสปานกลาง   ต้นไม้ใบเล็กหรือใบฝอยจัดเป็นผิวสัมผัสละเอียด   ต้นไม้ใบใหญ่ไม่นิยมจัดสวนถาด เพราะใบใหญ่จะบดบังส่วนประกอบอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ยกเว้นต้นที่ยังมีขนาดเล็กเพราะใบยังไม่ใหญ่

Advertisements

One thought on “วิธีการเลือกพันธุ์ไม้สำหรับจัดสวนถาด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s