วิธีการคัดพันธุ์ไม้

ากการจัดสวนถาดต้องใช้พรรณไม้หลายชนิด นำมาจัดในสวนถาดหรือใน ภาชนะเดียวกัน เป็นการจัดอย่างถาวรซึ่งต้นไม้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นานที่สุด และเพื่อให้การดูแลรักษาได้ง่ายที่สุด นอกเหนือจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงความสวยงามของสวนถาดที่เกิดจากความงามของต้นไม้ที่นำมาใช้จัดอีกด้วย การเลือกใช้ต้นไม้มาจัดสวนถาดจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการแสง น้ำ ดิน และต้องพิจารณาถึงประเภท รูปทรง และผิวสัมผัสอีกด้วย

  ความต้องการแสง ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการแสงแดดมากน้อยต่างกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภท ต้องการแสงรำไร ต้องการแสงปานกลางหรือแสงครึ่งวันและต้องการแสงแดดจัด หรือแสงแดดเต็มวัน ดังนั้นการเลือกใช้ต้นไม้ที่นำมาจัดในถาดเดียวกัน ควรจะเป็นต้นไม้ที่ต้องการแสงมากน้อยเหมือนกัน เพราะสะดวกต่อการดูแล \

      ประเภทไม้ในร่ม คือพันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงรำไร ไม่ต้องการแสงแดดจัด และอยู่ในที่ค่อนข้างชื้น ได้แก่ เฟิร์นบางชนิด บีโกเนีย พรมกำมะหยี พรมออสเตรเลีย พืชที่ทนร่ม ได้แก่ ไทร ปาล์มแคระบางชนิด

      ประเภทไม้กลางแจ้ง คือพันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงมาก ต้องอยู่กลางแจ้ง จึงเจริญเติบโต หรือมีดอก เช่น ไม้ดอกเกือบทุกชนิด   ปาล์ม ไทร  ชา ละอองทอง เล็บครุฑ หมากผู้หมากเมีย ไม้แคระหรือบอนไซ

      ประเภทกลุ่มแคกตัส และไม้อวบน้ำ   ซึ่งอยู่ได้ทั้งแดด  ทนต่อสภาพ        แห้งแล้ง และทนทานต่อการอยู่ในร่มได้ดี

      การเลือกใช้ต้นไม้มาจัดสวนถาดจะนิยมต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดมากน้อยเหมือนกันมาจัดในถาดเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาโดยเฉพาะการให้ได้รับ แสงแดดหลังจากได้นำไปใช้ตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือน

 ความต้องการน้ำ ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการน้ำมากน้อยต่างกัน และต้องการความชื้นในอากาศ  ในดินต่างกัน รวมถึงต้องการระบายน้ำเร็วช้าต่างกันอีกด้วย ดังนั้นการเลือกต้นไม้มาจัดสวนถาดจึงควรเลือกที่ต้องการน้ำเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ต้นไม้ที่นิยมใช้จัดสวนถาด ได้แก่ ไม้อวบน้ำ ไม้น้ำ ไม้ที่ต้องการความชื้นสูง

      ไม้อวบน้ำ   เป็นไม้ที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในต้นหรือส่วนอื่น ๆ ได้มากและนาน   เพื่อต่อสู้กับความร้อนความแห้งแล้ง   จึงมีลักษณะอวบฉ่ำน้ำมีระบบการป้องกันน้ำ ระเหยออกจากต้นเป็นพิเศษ

      ไม้น้ำ  เป็นไม้ที่ดำรงชีวิตอยู่กับน้ำ  บางชนิดลอยตัวอยู่ระดับผิวน้ำ       บางชนิดหยั่งรากลึกอยู่ในดินชายฝั่ง  และบางชนิดหยั่งรากลึกในดินใต้น้ำ ไม้น้ำทุกชนิดต้องการน้ำขัง  ต้องการดินที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันและต้องการแดดจัดเหมือนกัน  ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้าย ๆ กันจึงสามารถนำมาจัดร่วมกันได้ในถาดเดียวกัน ทำให้ดูแลรักษาง่ายและสะดวกสวนถาดที่จัดด้วย  ไม้น้ำสามารถนำไปประดับภายในอาคารได้ดี เพียงแต่ต้องยกออกมาวางกลางแดดจัดบ้างเป็นบางวัน ไม้น้ำนำมาจัดสวนถาดได้ดีเช่นกัน จัดโดยการจำลองทิวทัศน์ของสวนน้ำธรรมชาติ หรืออาจจะจำลองทิวทัศน์ของธารน้ำไหล  ทิวทัศน์ป่าชายเลน ทิวทัศน์ของสองฝั่งคลอง  เป็นต้น

      ไม้ต้องการความชื้นสูง  ได้แก่  ไม้ที่เจริญได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นในดินและในอากาศสูง  เป็นไม้ที่ชอบร่มรำไร   ไม้ประเภทนี้  ได้แก่  เฟิร์นชนิดต่าง ๆ และมอสส์ที่งอกงามอยู่ในบริเวณแหล่งกำเนิดต้นน้ำ  เช่น  บริเวณยอดดอยอินทนนท์   บริเวณน้ำตก  บริเวณป่าทึบ เป็นต้น ไม้ประเภทต้องการความชื้นสูงใช้จัดสวนถาดได้อย่างสวยงาม เช่น จัดโดยการลอกเลียนความงามตามธรรมชาติของแหล่งกำเนิดต้นน้ำน้ำตก  มุมใดมุมหนึ่งของป่าทึบ  เป็นต้น

ความต้องการดิน   ต้นไม้แต่ละประเภทที่นำมาใช้จัดสวนถาดต้องการดินปลูกหรือดินที่ใช้จัดสวนถาด ไม่เหมือนกัน  ซึ่งมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีต่างกัน เช่น  ไม้ประเภทแคคตัส และซัคคิวเลนท์   ต้องการคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันซึ่งต้องการดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี  มีความชื้นน้อย  ไม้น้ำต้องการดินเหนียวเก็บน้ำได้ดีและขังน้ำได้ ส่วนไม้ประเภทต้องการความชื้นสูง  ต้องการดินที่เก็บความชื้นได้ดีแต่น้ำไม่ขัง  ร่วนซุย มีฮิวมัสมาก ฯลฯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s