ความหมายของสวนถาด

 สวนถาด คือ การจัดปลูกต้นไม้ลงในภาชนะขนาดเล็ก ให้เกิดความสวยงาม โดยใช้หลักศิลปะช่วยตกแต่ง สวนถาดต่างจาก บอนไซ คือ บอนไซ เป็นการจัดไม้ชนิดเดียวในกระถาง แต่สวนถาดใช้ต้นไม้กี่ต้นก็ได้ ไม่จำกัด และกี่ชนิดก็ได

                        

Advertisements

การจัดสวนถาด

การจัดสวนถาดโดย  นายทินภัทร  แมลงภู่  และนางสาว นัชชา  แถลงนิตย์

IMG-20130211-01081

 

IMG-20130211-01083

IMG-20130211-01093